Kích thước sân bóng chuyền hơi tiêu chuẩn

Bộ môn bóng chuyền hơi là một bộ môn khá mới tại Việt Nam, nhưng hiện nay đã và đang thu hút được số lượng khá đông đảo người chơi,...