Các quan niệm sai lầm khi tập nhảy dây

Nhảy dây là một trong những phương pháp luyện tập thể dục được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người cho rằng nhảy dây không mang...